ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดทำค่ายครอบครัวสำรวจโลกบรรพชีวิน Paleo Family Camp

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดทำค่ายครอบครัวสำรวจโลกบรรพชีวิน Paleo Family Camp
ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2563
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. ได้จัดค่ายครอบครัวสำรวจโลกบรรพชีวิน Paleo Family Camp ณ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. และ พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี รศ.ดร.มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา เปิดโครงการค่ายครอบครัวสำรวจโลกบรรพชีวิน Paleo Family Camp ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มมส. ในวันแรกของการจัดกิจกรรม น้องๆ และครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าทำกิจกรรมแบ่งเผ่าไดโนเสาร์ และกิจกรรมเข้าฐาน 3 ฐาน คือ
ฐาน 1 รู้จักฟอสซิล การอนุรักษ์
ฐาน 2 โครงสร้างของสิ่งมีชีวิต
ฐาน 3 ไดโนเสาร์และผองเพื่อน
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 จัดกิจกรรมช่วงครึ่งวันเช้า ณ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ม.มหาสารคาม โดยมี รศ.ดร.มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา เปิดโครงการค่ายครอบครัวสำรวจโลกบรรพชีวิน Paleo Family Camp ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มมส. ในวันแรกของการจัดกิจกรรม น้องๆ และครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แบ่งเผ่าเป็น 3 กลุ่ม และเข้าฐานความรู้เตรียมตัวก่อนเป็นนักบรรพชีวินวิทยา คือ
ฐาน 1 รู้จักฟอสซิล การอนุรักษ์
ฐาน 2 โครงสร้างของสิ่งมีชีวิต
ฐาน 3 ไดโนเสาร์และผองเพื่อน
จากนั้นเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเข้าฐานกิจกรรมต่อ ได้แก่
ฐาน 4 หินและแร่
ฐาน 5 Timeline of life
ฐาน 6 เวลาในขวดแก้ว
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 วันที่สองของการจัดกิจกรรมค่าย Paleo Family Camp นั้น น้องๆ และครอบครัว มีการเข้าร่วมทำกิจกรรมในช่วงเช้า คือ เจาะเวลาจูแรสซิกพาร์คเมืองไทย ที่ภูน้อย จ.กาฬสินธุ์ ต่อด้วยกิจกรรมในช่วงบ่าย คือ สำรวจรอยตีนไดโนเสาร์ภูแฝก ที่ภูแฝก จ.กาฬสินธุ์ ในวันนี้นอกจาก น้องๆจะได้เรียนรู้การเกิดรอยตีนของไดโนเสาร์แล้ว ยังได้สนุกกับการหาฟอสซิลของจริงที่ภูน้อย และภูแฝก จังหวัดกาฬสินธุ์ อีกด้วย
ซึ่งกิจกรรมที่จัดในวันนี้มีความสนุกสนาน และได้รับความรู้มากมายจากการทำกิจกรรมในวันนี้อีกด้วย

[/box]

« ของ 5 »
Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม