ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฟอสซิลสำหรับเยาวชน (Fossil for kids)

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฟอสซิลสำหรับเยาวชน (Fossil for Kids)
ตอน จากทะเลสู่บก (From the sea to the land)

สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชนและบุคคลทั่วไป 
ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564
…………………………………………
สามารถสมัครด้วยตัวเองที่ : ชั้น 1 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สมัครออนไลน์ ได้ที่: https://forms.gle/6H2TZT5Bz7gA1DBu5

ค่าลงทะเบียน 500 บาท/ท่าน
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ
– ผลงานการสร้างสรรค์ด้านศิลปะทางบรรพชีวินวิทยา
– อาหารกลางวันและอาหารว่าง
– ประกาศนียบัตร

จัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืนทุกกรณี

สามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ : โทรศัพท์ 0-43-754-373
หรือติดต่อที่คุณเสกสรร เฉิดรัศมี ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ : 098-9147-147

Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม