ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. ได้จัดโครงการ ฟอสซิลสำหรับเยาวชน (Fossil for Kids)

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. ได้จัดโครงการ ฟอสซิลสำหรับเยาวชน (Fossil for Kids)

วันที่ 27 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. ได้จัดโครงการ ฟอสซิลสำหรับเยาวชน (Fossil for Kids) ณ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. โดยมี รองศาสตราจารย์มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฟอสซิลสำหรับเยาวชน ณ ห้องนิทรรศการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ซึ่งมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์ จำนวน 3 ท่าน คือ Prof.Dr. Clive Burret และ Dr. Bouzian Khalloufi ผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยของศูนย์ฯ และนายศิตะ มานิตกูล นักวิจัย ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา เพื่อให้เยาวชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับซากดำบรรพ์  เสริมสร้างจิตนาการด้านศิลปะและเสริมทักษะภาษาอังกฤษด้านบรรพชีวินวิทยา

การจัดกิจกรรมโครงการฟอสซิลสำหรับเยาวชน Fossil for Kids มีกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ

  1. กิจกรรมจำแนกฟอสซิล และกิจกรรมเทคนิคการอนุรักษ์ตัวอย่าง
  2. กิจกรรมศิลปะซากดึกดำบรรพ์วาดภาพระบายสีทำแบบจำลองเป็นป๊อปอัพ
  3. กิจกรรมจำลองหลุมขุดค้นหาจิ๊กซอว์ฟอสซิล
« ของ 6 »
Comments are closed.
ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)


ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม
0 1 7 8 7 7
Users Today : 18
Users Yesterday : 13
Total Users : 17877
Views Today : 28
Views Yesterday : 20
Total views : 41664
Who's Online : 0