ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. ได้จัดโครงการ ฟอสซิลสำหรับเยาวชน (Fossil for Kids)

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. ได้จัดโครงการ ฟอสซิลสำหรับเยาวชน (Fossil for Kids)

วันที่ 27 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. ได้จัดโครงการ ฟอสซิลสำหรับเยาวชน (Fossil for Kids) ณ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. โดยมี รองศาสตราจารย์มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฟอสซิลสำหรับเยาวชน ณ ห้องนิทรรศการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ซึ่งมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์ จำนวน 3 ท่าน คือ Prof.Dr. Clive Burret และ Dr. Bouzian Khalloufi ผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยของศูนย์ฯ และนายศิตะ มานิตกูล นักวิจัย ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา เพื่อให้เยาวชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับซากดำบรรพ์  เสริมสร้างจิตนาการด้านศิลปะและเสริมทักษะภาษาอังกฤษด้านบรรพชีวินวิทยา

การจัดกิจกรรมโครงการฟอสซิลสำหรับเยาวชน Fossil for Kids มีกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ

  1. กิจกรรมจำแนกฟอสซิล และกิจกรรมเทคนิคการอนุรักษ์ตัวอย่าง
  2. กิจกรรมศิลปะซากดึกดำบรรพ์วาดภาพระบายสีทำแบบจำลองเป็นป๊อปอัพ
  3. กิจกรรมจำลองหลุมขุดค้นหาจิ๊กซอว์ฟอสซิล
« ของ 6 »
Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม