ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ออกสำรวจและเก็บตัวอย่างซากพืชและปลาโบราณ ณ ต.ท่าพล จ.เพชรบูรณ์

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ออกสำรวจและเก็บตัวอย่างซากพืชและปลาโบราณ ณ ต.ท่าพล จ.เพชรบูรณ์

การสำรวจซากพืชและปลาโบราณ ณ ต.ท่าพล จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 31 มี.ค ถึง 4 เม.ย 2564 ทีมวิจัยของศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ออกสำรวจและเก็บตัวอย่างซากพืชและปลาโบราณ ณ ต.ท่าพล จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วย ผศ.ดร.ภาสกร บุญชาลี รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ Dr. Bouziane Khalloufi นักวิจัย พร้อมด้วยนิสิตภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 4 คน โดยการขุดค้นครั้งนี้พบซากสิ่งมีชีวิตโบราณจำนวนมากกว่า 100 ตัวอย่าง ซึ่งซากดึกดำบรรพ์เหล่านี้ได้ถูกนำกลับมาทำการศึกษาวิจัยที่ศูนย์ฯ เพื่อให้ทราบถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมในอดีตของพื้นที่ศึกษาต่อไป

Comments are closed.
ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)


ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม
0 1 7 8 7 7
Users Today : 18
Users Yesterday : 13
Total Users : 17877
Views Today : 28
Views Yesterday : 20
Total views : 41664
Who's Online : 0