ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. ขอเลื่อนวันเวลาการจัดกิจกรรมกิจกรรมฟอสซิลสำหรับเยาวชน Fossil for kids ตอน ไดโนเสาร์ครองโลก (Planet of Dinosaurs)

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอเลื่อนวันเวลาการจัดกิจกรรมกิจกรรมฟอสซิลสำหรับเยาวชน Fossil for kids
ตอน ไดโนเสาร์ครองโลก (Planet of Dinosaurs)
จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 (ระลอก3) เพื่อความปลอดภัยของผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมฟอสซิลสำหรับเยาวชน Fossil for kids episode.3
ตอน ไดโนเสาร์ครองโลก (Planet of Dinosaurs)
ณ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอเลื่อนและเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดกิจกรรมต่างๆ
ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ออกไปโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
และจะแจ้งวันเวลา/กำหนดการจัดกิจกรรมดังกล่าวมาให้ทราบอีกครั้งต่อไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 043-754-373
Comments are closed.
ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)


ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม
0 1 7 8 7 7
Users Today : 18
Users Yesterday : 13
Total Users : 17877
Views Today : 28
Views Yesterday : 20
Total views : 41664
Who's Online : 0