ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฟอสซิลสำหรับเยาวชน (Fossil for kids)

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฟอสซิลสำหรับเยาวชน (Fossil for Kids)
ตอน ไดโนเสาร์ครองโลก (Planet of Dinosaurs)

สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชน 5-12 ปี 
ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565
…………………………………………
สามารถสมัครด้วยตัวเองที่ : ชั้น 1 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สมัครออนไลน์ ได้ที่: https://forms.gle/k9fQqJJe1KhRs7VX8

หรือ  QR Code :

ค่าลงทะเบียน 700 บาท/ท่าน

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ
– ผลงานการสร้างสรรค์ด้านศิลปะทางบรรพชีวินวิทยา
– อาหารกลางวันและอาหารว่าง
– ประกาศนียบัตร

จัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกิจกรรมนี้

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องกรอกแบบคัดกรองความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด-19
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีผลตรวจ ATK เป็นลบ ภายใน 48 ชั่วโมง

** ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืนทุกกรณี

สามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ : โทรศัพท์ 0-43-754-373
หรือติดต่อที่คุณเสกสรร เฉิดรัศมี ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ : 098-9147-147

Comments are closed.
ผู้อำนวยการศูนย์

งานประชุมนานาชาติเร็วๆนี้


งานประชุมวิชาการบรรพชีวินวิทยา
นานาชาติ ครั้งที่ 6
The 6th International Palaeontological Congress

ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)


ปฏิทินบริการวิชาการ

ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม
0 1 5 5 4 8
Users Today : 11
Users Yesterday : 45
Total Users : 15548
Views Today : 31
Views Yesterday : 56
Total views : 37359
Who's Online : 0