ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรณีเพชรบูรณ์

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรณีเพชรบูรณ์ ในอุทยานวิทยาศาสตร์หนองนารี จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 25 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรณีเพชรบูรณ์ ในอุทยานวิทยาศาสตร์หนองนารี พร้อมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ผู้อำนวยการอุทยานธรณีเพชรบูรณ์พร้อมคณะทีมงานธรณีเพชรบูรณ์ ซึ่งได้สำรวจดูซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์และปลาน้ำจืดได้พบใหม่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ จากนั้น ได้ประชุมหารือและตกลงเป็นเครือข่ายซึ่งกันและกัน ในการขับเคลื่อนการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องราวธรณีวิทยาในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีอย่างมากมายต่อไป

Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม