ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. ได้จัดกิจกรรมก้าวแรกสู่นักบรรพ์ รุ่นที่ 1

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมก้าวแรกสู่นักบรรพ์ รุ่นที่ 1
ณ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมก้าวแรกสู่นักบรรพ์ รุ่นที่ 1

“กิจกรรมการเรียนรู้บรรพชีวินวิทยา ในรูปแบบห้องปฏิบัติการ” และทำแล็บบรรพชีวินวิทยาทางพืช และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังครั้งแรกแล้ว และการสัมผัสฟอสซิลจริง

ซึ่งเป็นกิจกรรม 2 วัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความสนุก และประสบการณ์จากที่นี่ไปไม่มากก็น้อย

« ของ 6 »
Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม