ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. ร่วมแสดงความยินดีในตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. มงคล อุดชาชน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสกร บุญชาลี รองผู้อำนวยการ และบุคลากร ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา   ร่วมยินดีในครั้งนี้ด้วย

Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม