ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. ร่วมแสดงความยินดีในตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. มงคล อุดชาชน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสกร บุญชาลี รองผู้อำนวยการ และบุคลากร ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา   ร่วมยินดีในครั้งนี้ด้วย

Comments are closed.
ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)


ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม
0 1 7 8 7 7
Users Today : 18
Users Yesterday : 13
Total Users : 17877
Views Today : 28
Views Yesterday : 20
Total views : 41664
Who's Online : 0