ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส จัดกิจกรรมฟอสซิลสำหรับเยาวชน (Fossil for kids) ) ตอน ไดโนเสาร์ครองโลก(Planet of Dinosaurs)

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมฟอสซิลสำหรับเยาวชน (Fossil for kids) ) ตอน ไดโนเสาร์ครองโลก(Planet of Dinosaurs)

ในวันที่ 11 มิถุนายน 255 เวลา 09.00 น. ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการฟอสซิลสำหรับเยาวชน (Fossil for kids) ตอน ตอน ไดโนเสาร์ครองโลก(Planet of Dinosaurs)
เรียนรู้ผ่านการเล่น ศิลปะแสนสนุก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสกร  บุญชาลี รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับเยาวชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 30 คน

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานที่ศึกษาวิจัย ซากดึกดำบรรพ์ บริการวิชาการ รวมทั้งมีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ตลอดจนมีหลักสูตรการเรียนการสอนด้านบรรพชีวินวิทยาหลักสูตรนานาชาติ และมีกิจกรรมอบรม ค่ายบริการวิชาการ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีความร่วมมือกับเครือข่ายหน่วยงานภายในและภายนอก
ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ได้ร่วมมือกับคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์แก่เด็ก เยาวชน และผู้ที่สนใจ ด้านงานศิลปะ เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่อิงจากความรู้และแรงบันดาลใจจากซากดึกดำบรรพ์
นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นสื่อการสอนเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ด้านวิชาการ ด้านศิลปะ โดยมีซากดึกดำบรรพ์เป็นแนวความคิดเสริมสร้างความรู้ จิตนาการ ทั้งทางด้านศิลปะ เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และนำไปต่อยอดในอนาคตที่ได้จากการจัดกิจกรรมต่อไป

« ของ 3 »

 

Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม