ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. ต้อนรับอาคันตุกะจาก Universiti Teknologi Petronas (UTP) ประเทศมาเลเซีย

มมส ต้อนรับอาคันตุกะจาก Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) ประเทศมาเลเซีย

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงนามความร่วมมือกับ Institute of Technology Petronas Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปิโตรนาส Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) ประเทศมาเลเซีย

กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย และนิสิตแลกเปลี่ยน ข้อมูลงานวิจัย ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ทางด้านการวิจัย กิจกรรมการวิจัยร่วม รวมถึงโครงการ สัมมนา การประชุมวิชาการและการบรรยายสาธารณะ การร่วมสำรวจธรณีวิทยา ภาคสนาม การสมัครทุนวิจัยร่วมกัน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเอกสารตีพิมพ์ สื่อการเรียนการสอน ในระยะเวลา 5 ปี

วันนี้ (5 กรกฎาคม 2565) เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล พร้อมด้วยผู้บริหารจาก ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และบุคลากรกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) ประเทศมาเลเซีย นำโดย Assoc. Prof. Dr. Syahrir Ridha, Director of Institute of Hydrocarbon Recovery และผู้แทนจาก Universiti Teknologi PETRONAS ประเทศมาเลเซีย ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านงานวิจัย ด้านนวัตกรรม ตลอดจนการฝึกอบรมและหลักสูตรระยะสั้น

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมร่วมประชุม หารือ แนวทางการพัฒนางานวิจัย และร่วมกันพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับ Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) และแลกเปลี่ยนของที่ระลึกของทั้งสองสถาบัน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว : อภิราม  ทามแก้ว
ที่มา : กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ

Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม