ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวซากดึกดำบรรพ์ตามแนวแม่น้ำโขง

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส.
จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนสุ่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวซากดึกดำบรรพ์ตามแนวแม่น้ำโขง อำเภอปากชม จังหวัดเลย และพื้นที่ข้างเคียง
วันที่ 28 มิถุนายน 2565
ณ โรงเรียนปากชม จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวซากดึกดำบรรพ์ตามแนวแม่น้ำโขง
อำเภอปากชม จังหวัดเลย และพื้นที่ข้างเคียง ณ โรงเรียนปากชมวิทยา อำเภอปากชม จังหวัดเลย

« ของ 2 »

Comments are closed.
ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)


ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม
0 1 7 8 7 7
Users Today : 18
Users Yesterday : 13
Total Users : 17877
Views Today : 28
Views Yesterday : 20
Total views : 41664
Who's Online : 0