ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส.
จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนสุ่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวซากดึกดำบรรพ์ตามแนวแม่น้ำโขง อำเภอปากชม จังหวัดเลย และพื้นที่ข้างเคียง
วันที่ 28 มิถุนายน 2565
ณ โรงเรียนปากชม จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวซากดึกดำบรรพ์ตามแนวแม่น้ำโขง อำเภอปากชม จังหวัดเลย และพื้นที่ข้างเคียง ณ โรงเรียนปากชมวิทยา อำเภอปากชม จังหวัดเลย

« ของ 2 »