ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวซากดึกดำบรรพ์ตามแนวแม่น้ำโขง

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส.
จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนสุ่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวซากดึกดำบรรพ์ตามแนวแม่น้ำโขง อำเภอปากชม จังหวัดเลย และพื้นที่ข้างเคียง
วันที่ 28 มิถุนายน 2565
ณ โรงเรียนปากชม จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวซากดึกดำบรรพ์ตามแนวแม่น้ำโขง
อำเภอปากชม จังหวัดเลย และพื้นที่ข้างเคียง ณ โรงเรียนปากชมวิทยา อำเภอปากชม จังหวัดเลย

« ของ 2 »

Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม