ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์และธรณีวิทยาพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเลย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใหม่ด้านการศึกษาและการท่องเที่ยว

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์และธรณีวิทยาพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเลย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใหม่ด้านการศึกษาและการท่องเที่ยว

วันที่ 30 มิถุนายน 2565
ณ โรงเรียนอนุกุลวิทยา จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์และธรณีวิทยาพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเลย
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใหม่ด้านการศึกษาและการท่องเที่ยวโรงเรียนอนุกุลวิทยา จังหวัดเลย

« ของ 2 »

 

 

Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม