ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. จัดโครงการเรียนรู้แหล่งซากดึกดำบรรพ์นอดิลอยด์

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเรียนรู้แหล่งซากดึกดำบรรพ์นอดิลอยด์ ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

          เมื่อวันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2565 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสกร บุญชาลี รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรจัดโครงการเรียนรู้แหล่งซากดึกดำบรรพ์นอดิลอยด์ ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาเครือข่าย ด้านงานวิจัย ด้านงานบริการวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี ได้กล่าวต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายด้านงานวิจัยและ ด้านงานบริการวิชาการ รวมทั้งได้นำชมพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล และได้ออกสำรวจพื้นที่แหล่งซากดึกดำบรรพ์นอดิลอยด์ ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี  

« ของ 3 »

 

 

  

Comments are closed.
ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)


ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม
0 1 7 8 7 7
Users Today : 18
Users Yesterday : 13
Total Users : 17877
Views Today : 28
Views Yesterday : 20
Total views : 41664
Who's Online : 0