ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. โครงการ Paleo Nature camp ค่ายบรรพชีวินวิทยาและธรรมชาติวิทยา ตอน แมลง

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดโครงการ Paleo Nature camp ค่ายบรรพชีวินวิทยาและธรรมชาติวิทยา ตอน แมลง

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยจัดให้มีกิจกรรม
๐ รู้จักกับแมลงเบื้องต้น
๐ รู้จักฟอสซิลแมลงทั้งในไทยและเทศ
๐ พร้อมสัมผัสฟอสซิลแมลงของไทย
๐ ปฏิบัติการสำรวจแมลงของจริง

ณ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา และบริเวณสวนสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

« ของ 2 »

Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม