ร่วมออกภาคสนามเพื่อเก็บตัวอย่างงานวิจัยร่วมกับ Ph.D. Richaed Cloutier ผู้เชี่ยวชาญจาก Université du Québec à Rimouski ประเทศ Canada

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ออกภาคสนามเพื่อเก็บตัวอย่าง งานวิจัย ร่วมกับ Ph.D. Richaed Cloutier
ผู้เชี่ยวชาญจาก
Université du Québec à Rimouski ประเทศ Canada ณ จังหวัดเลย และพื้นที่ข้างเคียง

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 และวันที่ 6 – 9 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
พร้อมด้วย Ph.D. Richaed Cloutier ผู้เชี่ยวชาญ จาก Université du Québec à Rimouski ประเทศ Canada และDr.Clive Burrett นักวิจัย
Dr.Bouziane Khalloufi นักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ออกภาคสนามเพื่อเก็บตัวอย่าง ซากดึกดำบรรพ์ ณ จังหวัดเลย และพื้นที่ข้างเคียง
ภายใต้ โครงการการวิจัยเชิงรุกกลุ่มซากดึกดำบรรพ์โดดเด่นร่วมกับเครือข่ายเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านบรรพชีวินวิทยา

Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม