ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. และกรมทรัพยากรธรณี ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น “นักเล่าเรื่องแหล่งมรดกธรณีเพื่อการท่องเที่ยว”

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกรมทรัพยากรธรณี ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น “นักเล่าเรื่องแหล่งมรดกธรณีเพื่อการท่องเที่ยว”

ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2566 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. และกรมทรัพยากรธรณี
ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น “นักเล่าเรื่องแหล่งมรดกธรณีเพื่อการท่องเที่ยว” จำนวน 3 รุ่น ได้แก่
รุ่นที่ 1 แหล่งมรดกธรณีไดโนเสาร์ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
รุ่นที่ 2 แหล่งมรดกธรณีหินสามวาฬ จังหวัดบึงกาฬ
รุ่นที่ 3 แหล่งมรดกธรณีผาสุดแผ่นดิน ป่าหินงามกับลานดอกกระเจียว จังหวัดชัยภูมิ
มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 150 คน ประกอบด้วยเยาวชนหรือยุวมัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวในแหล่งมรดกธรณี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับองค์ความรู้ สร้างทัศนคติการเป็นผู้ให้ข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยว
พัฒนาทักษะในการสื่อความหมายเชิงธรณี และแรงบันดาลใจ ตลอดจนสามารถให้บริการนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

« ของ 4 »
Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม