ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. ต้อนรับนักศึกษาและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับนักศึกษาและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันนี้ 25 ตุลาคม 2566 นักศึกษาและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับบรรพชีวินวิทยา ณ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 2 ได้รับความรู้และประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก และส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวิชาบรรพชีวินและวิทยาศาสตร์ชีวภาพให้กับนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ โดยทางศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แนะนำความรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์และบรรพชีวินวิทยาเบื้องต้นให้กับนักศึกษาและบุคลากร จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการศึกษาดูงาน/เยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์ในครั้งนี้อีกด้วย

Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม