ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. ต้อนรับนิสิตโครงการ MSU Flagship Camp จากสำนักศึกษาทั่วไป มมส. เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากสำนักศึกษาทั่วไป เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ

วันนี้ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป มีนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามในโครงการ MSU Flagship Camp จากสำนักศึกษาทั่วไป เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ซึ่งโครงการดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์ให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 และสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนหรือการดำเนินชีวิต
โดยมีเจ้าหน้าที่วิจัยและนักวิจัยของศูนย์บรรพชีวินให้การต้อนรับ และได้บรรยายให้ความรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์และบรรพชีวินวิทยาเบื้องต้นให้กับนิสิต จากสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการเรียนรู้และเยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์ในครั้งนี้ด้วย
 
Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม