ศูนย์​วิจัย​และ​การ​ศึกษา​บรรพชีวินวิทยา มมส. เข้าร่วมโครงการวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2563

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2563
ณ สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง

 

วันนี้ 6 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2563 ณ สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยมีศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นายจิตติพงษ์ อุทาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกิ้ง กล่าวต้อนรับ

รองศาสตราจารย์ ดร. วีระชัย สายจันทา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช กล่าวถึงวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกของทุกปี เพื่อร่วมรำลึกถึงวันดังกล่าวเพื่อปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้าง ให้ประชาชนและ เยาวชน มีแนวคิดในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ รวมไปถึง การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ กิจกรรมในวันนี้มีหลายกิจกรรม เพื่อมุ่งปลูกจิตสำนึก และเสริมสร้างแนวคิดการอนุรักษ์ พื้นที่ชุ่มน้ำตามคำขวัญของการจัดงานปีนี้ที่ว่า “ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ชุ่มน้ำ” มีการจัดซุ้มแสดงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร กิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ พื้นที่ชุ่มน้ำ การเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งการจัดซุ้มนั้น ได้มีฐานเรียนรู้ไดโนเสาร์  จัดโดยศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

ในการนี้ ได้มีการมอบของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนกิจกรรมและโรงเรียนเครือข่าย พร้อมทั้งการแสดงจากนักเรียนและชุมชนจากกลุ่มผู้สูงอายุ จังหวัดมหาสารคามอีกด้วย

ภาพบรรยาการ

« ของ 2 »

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว จาก เพจMahasarakham University

[/box]

Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม