สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ม.ราชภัฏนครราช ศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา