สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 11.30 น. ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ได้ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 7 คน โดยได้เยี่ยมชมห้องนิทรรศการ และห้องปฏิบัติการ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เยี่ยมชมเป็นอย่างดี ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการของศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ได้ในเวลาราชการ ทุกวันจันทร์-ศุกร์