โครงการบริการวิชาการ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

หัวข้อโครงการบริการวิชาการ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 

 

ลำดับที่

หัวข้อ

ระดับชั้น

รูปแบบ

ระยะเวลา (ช.ม.)

วิทยากรหลัก

 

ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

 
 
 
 
 
1
สภาพแวดล้อมบรรพกาลกับชีวมณฑล
ม.ปลาย
บรรยาย/ปฏิบัติการ
4 – 8
ผศ.ดร.หทัยทิพย์ อุดชาชน/อ.วันชัย สังฆ์สุข
 
2
การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
ม.ต้น-ม.ปลาย
บรรยาย/ปฏิบัติการ
4 – 8
ผศ.ดร.คมศร เลาห์ประเสริฐ/อ.ดร.อุทมพร ดีศรี
 
3
วิวัฒนาการของพืช
ม.ต้น-ม.ปลาย
บรรยาย/ปฏิบัติการ
4 – 8
อ.วันชัย สังฆ์สุข/ผศ.ดร.ภาสกร บุญชาลี
 
4
ไดโนเสาร์และอาณาจักรสัตว์เลื้อยคลาน
ม.ต้น-ม.ปลาย
บรรยาย/ปฏิบัติการ
4 – 8
ผศ.ดร.คมศร เลาห์ประเสริฐ/อ.ดร.สุรเวช สุธีธร
 
5
สิ่งมีชีวิตโบราณใน 3 มหายุค
ม.ต้น-ม.ปลาย
บรรยาย/ปฏิบัติการ
4 – 8
อ.วันชัย สังฆ์สุข/อ.ดร.ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ/อ.ดร.อุทมพร ดีศรี
 
6
การคัดเลือกโดยธรรมชาติ : ผู้แข็งแกร่งคือผู้ชนะ
ม.ต้น-ม.ปลาย
บรรยาย/ปฏิบัติการ
4 – 8
ผศ.ดรคมศร เลาห์ประเสริฐ/อ.ดร.อุทมพร ดีศรี
 
7
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต (พืช, สัตว์)
ม.ต้น-ม.ปลาย
บรรยาย/ปฏิบัติการ
4 – 8
อ.ดร.สุรเวช สุธีธร/อ.ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ/ผศ.ดร.ภาสกร บุญชาลี
 

ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ

 
 
 
 
 
1
การกำเนิดและโครงสร้างโลก
ประถมปลาย  ม.ต้น-ม.ปลาย
บรรยาย/ปฏิบัติการ
4 – 8
ผศ.ดร.หทัยทิพย์ อุดชาชน/ผศ.ดรภาสกร บุญชาลี
 
2
วัฏจักร,  ประเภทของหิน และแร่
ประถมปลาย  ม.ต้น-ม.ปลาย
บรรยาย/ปฏิบัติการ
4 – 8
รศ.ดร.มงคล อุดชาชน
 
3
ธรณีแปรสัณฐาน (Plate Tectonics)
ม.ต้น-ม.ปลาย
บรรยาย/ปฏิบัติการ
4 – 8
รศ.ดร.มงคล อุดชาชน
 
4
มาตราธรณีกาล
ม.ต้น-ม.ปลาย
บรรยาย/ปฏิบัติการ
4 – 8
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์/บุคลากรศูนย์ฯ
 
5
กระบวนการเกิดซากดึกดำบรรพ์และปิโตรเลียม
ม.ต้น-ม.ปลาย
บรรยาย/ปฏิบัติการ
4 – 8
รศ.ดร.มงคล อุดชาชน/ผศ.ดร.หทัยทิพย์ อุดชาชน
 
6
ประเภทของซากดึกดำบรรพ์
ม.ต้น-ม.ปลาย
บรรยาย/ปฏิบัติการ
4 – 8
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์/บุคลากรศูนย์ฯ
 
7
ซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย
ม.ต้น-ม.ปลาย
บรรยาย/ปฏิบัติการ
4 – 8
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์/บุคลากรศูนย์ฯ
 
8
ธรณีพิบัติภัย
ประถมปลาย  ม.ต้น-ม.ปลาย
บรรยาย/ปฏิบัติการ
4 – 8
ผศ.ดร.หทัยทิพย์ อุดชาชน
 

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด

 
 
สำนักงานเลขานุการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 
โทรศัพท์ 043-754-373 ติดต่อคุณลำใย พูลเพียร/คุณสิริภา พงษ์แสงทอง
 
 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 061-8280-267 คุณลำใย พูลเพียร
 
 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 088-5717-247 คุณสิริภา พงษ์แสงทอง
 
 
www.prc.msu.ac.th