พิธีลงนามการทำบันทึกความตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

อพวช. จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ ( 13 กุมภาพันธ์ 2563 ) ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาสกร บุญชาลี รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธรรมชาติวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยา สิ่งแวดล้อม บรรพชีวินวิทยา และงานด้านพิพิธภัณฑ์ แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป พร้อมส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทั้ง 2 หน่วยงานโดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งมีนายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมเป็นสักขีพยาน ในการลงนามดังกล่าว ณ ห้องประชุมไอน์สไตน์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศ

 

Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม