อาจารย์นักเรียนฯ โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม เข้าชมนิทรรศการด้านบรรพชีวินวิทยา

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาต้อนรับ อาจารย์นักเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 70 คน ในการเข้าชมนิทรรศการด้านบรรพชีวินวิทยา ห้องปฏิบัติการ ห้องตัดหิน