อาจารย์นักเรียนฯ โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม เข้าชมนิทรรศการด้านบรรพชีวินวิทยา

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวิน … อ่านเพิ่มเติม อาจารย์นักเรียนฯ โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม เข้าชมนิทรรศการด้านบรรพชีวินวิทยา