เข้าร่วมประชุมปรึกษาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ก่อนประวัติศาสตร์ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

 

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ก่อนประวัติศาสตร์
บ้านภูเขาทอง ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา เข้าร่วมประชุมปรึกษาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ก่อนประวัติศาสตร์ ณ ศาลาที่พักสังฆ์ภูกุ้มข้าว บ้านภูเขาทอง ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาแหล่งหอยหินอายุ 130 ล้านปี โดยมีนายชินกร แก่นคง นายอำเภอโพธิ์ชัย เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ เพื่อจะพัฒนาแหล่งพื้นที่ต่อไป

 

Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม