Home / แผนปฏิบัติราชการ / แผนพัฒนาการศึกษามหาวิ

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิ

About admin

Check Also

โครงการธรณีวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอุตสาหกรรมการเหมืองแร่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

เมื่อวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ได้จัดโครงการธรณีวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอุตสาหกรรมการเหมืองแร่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 58 คน กิจกรรมประกอบด้วย วันที่ 25 …

Leave a Reply