โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย จ.กาฬสินธุ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรพชีวินวิทยา มมส.

โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันนี้ 2 มีนาคม 2566 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้แก่คุณครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 87 คน
เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อศึกษาเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้แก่นักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ
และได้เรียนรู้ในมหาวิทยาลัยมหาสารคามใหม่ๆหลากหลายด้าน
Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม