ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส.

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส.

ในวันที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีนักเรียน และคุณครู ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 80 คน เพื่อศึกษาเสริมสร้างประสบการณ์ตรงในแก่นักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์และได้มีประสบการณ์ใหม่ ๆ หลากหลายด้าน

« ของ 3 »
Comments are closed.
ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)


ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม
0 1 7 8 7 7
Users Today : 18
Users Yesterday : 13
Total Users : 17877
Views Today : 28
Views Yesterday : 20
Total views : 41664
Who's Online : 0