โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส.

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส.

ในวันที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีนักเรียน และคุณครู ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 80 คน เพื่อศึกษาเสริมสร้างประสบการณ์ตรงในแก่นักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์และได้มีประสบการณ์ใหม่ ๆ หลากหลายด้าน

« ของ 3 »
Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม