นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และอาจารย์ โรงเรียนสาธิต มมส. (ฝ่ายประถม) เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส.

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และอาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)  เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ ( 22 ตุลาคม 2563 ) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และอาจารย์ จำนวน 21 คน จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนโปรแกรม ESC. ชั้นประถมปลาย โดยมี Prof.Dr. Clive Burret และ Dr. Bouzian Khalloufi ได้แนะนำความรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์และบรรพชีวินวิทยา ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และอาจารย์ ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้อีกด้วย ซึ่งได้รับความร่วมมือ และความสนใจจากนักเรียน อาจารย์ เป็นอย่างดี

Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม