ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร ทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

วันที่ 8 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร ทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ สำนักงานศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา และร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย “แนวทางการจัดทำอุทยานธรณีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแนวทางปฏิบัติพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์”