ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาร่วมทำบุญตักบาตร หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม และคณะสงฆ์จากวัดป่าห้วยกุ่ม

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร. ภาสกร บุญชาลี รองผู้อำนวยการ และบุคลากรศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา  ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร และร่วมถวายผ้าป่าสามัคคีแด่ หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม และคณะสงฆ์จากวัดป่าห้วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ณ อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ (SC3)