ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา และบุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

   วันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 07.30 น. ณ อาคารบรมราขกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสาคาม รองศาสตราจารย์มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา และบุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมี พระสุทธิธรรมโสภณ (สุทธิพงศ์ ชนุตฺตโม,     ตุละวรรณ) เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าวังเลิง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์