ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ ภูกุ้มข้าว จ.ร้อยเอ็ด

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ ภูกุ้มข้าว จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ ภูกุ้มข้าว จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี รศ.ดร.มงคล อุดชาชน และProf.Dr. Clive Burret จากศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานศึกษาวิจัย และพัฒนาแหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยหินอายุ 130 ล้านปี ภูกุ้มข้าว บ้านภูเขาทอง ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฝาน้ำจืดยุคไดโนเสาร์ ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยมีกลุ่มผู้นำชุมชน ประชาชนและภาคีเครือข่ายนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน ในการนี้ นายสมหมาย เตชวาล ได้ร่วมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาแหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยหินอายุ 130 ล้านปี ภูกุ้มข้าว บ้านภูเขาทอง ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์ เพื่อการศึกษาวิจัย และท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป