ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ออกสำรวจและเก็บตัวอย่างซากพืชและปลาโบราณ ณ ต.ท่าพล จ.เพชรบูรณ์

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ออกสำรวจและเก็บตัวอย่างซากพืชและปลาโบราณ ณ ต.ท่าพล จ.เพชรบูรณ์

การสำรวจซากพืชและปลาโบราณ ณ ต.ท่าพล จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 31 มี.ค ถึง 4 เม.ย 2564 ทีมวิจัยของศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ออกสำรวจและเก็บตัวอย่างซากพืชและปลาโบราณ ณ ต.ท่าพล จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วย ผศ.ดร.ภาสกร บุญชาลี รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ Dr. Bouziane Khalloufi นักวิจัย พร้อมด้วยนิสิตภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 4 คน โดยการขุดค้นครั้งนี้พบซากสิ่งมีชีวิตโบราณจำนวนมากกว่า 100 ตัวอย่าง ซึ่งซากดึกดำบรรพ์เหล่านี้ได้ถูกนำกลับมาทำการศึกษาวิจัยที่ศูนย์ฯ เพื่อให้ทราบถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมในอดีตของพื้นที่ศึกษาต่อไป