Home / 2019 / July

Monthly Archives: July 2019

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรบรรพชีวิน (นานาชาติ) ภาควิชาชีววิทยา ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย ระดับชมเชย อันดับ 1

นายศิตะ มานิตกุล นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรบรรพชีวิน (นานาชาติ) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย ระดับชมเชย อันดับ 1 ในหัวข้อเรื่อง ไดโนเสาร์ออร์นิธิสเชียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นักกินพืชแห่งมหายุคมีโซโซอิก ในงานประชุมวิชาการ “บรรพชนชื่นชีวิน ครั้งที่ 3” (Le 3ème La Fête des Dinos : DinoLab) งานประชุมวิชาการบรรพชีวินไทย & มหกรรมความรู้ไดโนเสาร์ไทย ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ Dino Lab โดยมีศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส เป็นเจ้าภาพร่วมกับสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ จังหวัดนครราชสีมา ณ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ โคราช เมื่อวันที่ 6 – 8 เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งงานประชุมในปีที่ 3 นี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากถึง 200 …

Read More »

คณะวิทยาศาสตร์แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาคนใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาคนใหม่ ในพิธีรับ-ส่งมอบงานตำแหน่งอำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ยังมีคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมแสดงความยินดี  

Read More »