Home / 2019 / October

Monthly Archives: October 2019

บุคลากรศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาร่วมในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

บุคลากรศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาร่วมในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ โดยผุ้ว่าราชการจังหวัมหาสารคาม​ นพถวายความเคาระ พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ​

Read More »

คณะเยี่ยมชมจาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม สาขา Advanced Biotechnology, Biotechnology Research & Development Instituteเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 11.30 น. ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ได้ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม สาขา Advanced Biotechnology, Biotechnology Research & Development Institute ประกอบด้วย อาจารย์จำนวน 2 ท่าน และนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 4 จำนวน 31 คน ซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 15-21 ตุลาคม 2562 ในโอกาสนี้คณะได้เยี่ยมชมห้องนิทรรศการ และห้องปฏิบัติการ รวมถึงทดลองการอนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์ ซึ่งได้รับความสนใจและแลกเปลี่ยนความรู้เป็นอย่างดี

Read More »

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล และเครือข่ายวิทย์สานศิลป์ ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคามระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563อ่านรายละเอียดโครงการและกำหนดการกิจกรรมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/184PDwB0O-RJKsTmEoF4DpszxaQNlVcvm/view?usp=sharing   วิทยากร – ผศ. ดร.ศศิวิมล แสวงผล อาจารย์ผู้ควบคุมวิชานิทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Illustrations) ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ผ่านการศึกษาวิชา Biological Illustrations ซึ่งสอนโดย Mrs. Marion R. Sheehan นักวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ผู้มีชื่อเสียง ณ มหาวิทยาลัยฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา – ผศ.ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เจ้าของผลงานหนังสือภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ พืชวงศ์กล้วยป่า (Musaceae) ในประเทศไทย การลงทะเบียน 1 ข้าราชการ ครู อาจารย์ …

Read More »

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 11.30 น. ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ได้ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 7 คน โดยได้เยี่ยมชมห้องนิทรรศการ และห้องปฏิบัติการ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เยี่ยมชมเป็นอย่างดี ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการของศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ได้ในเวลาราชการ ทุกวันจันทร์-ศุกร์

Read More »

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาร่วมทำบุญตักบาตร หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม และคณะสงฆ์จากวัดป่าห้วยกุ่ม

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร. ภาสกร บุญชาลี รองผู้อำนวยการ และบุคลากรศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา  ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร และร่วมถวายผ้าป่าสามัคคีแด่ หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม และคณะสงฆ์จากวัดป่าห้วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ณ อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ (SC3)

Read More »

รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงาน ด้านธรณีวิทยา ธรณีวิทยาแปรสัณฐาน และซากดึกดำบรรพ์ (GEOTHAI)

รองศาสตราจารย์มงคล​ อุดชาชน​ ผุ้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงาน ด้านธรณีวิทยา ธรณีวิทยาแปรสัณฐาน และซากดึกดำบรรพ์ เรื่อง “The Boundary between Palaeotethy (Inthanon Zone) and Gondwana (Sibumasu/Shan-thai Terrane) Northwest Thailand” ในงานประชุมวิชาการธรณีไทย 2562 “ธรณีวิทยาก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า” (GEOTHAI) เมื่อวันที่ 16 – 17 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพมหานคร

Read More »