ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. ร่วมแห่ต้นเงินสมทบกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ทอดถวายวัดดอนสวน

 

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. ร่วมแห่ต้นเงินสมทบกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ทอดถวายวัดดอนสวน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 9 -10 ตุลาคม 2563 ทอดถวาย ณ วัดดอนสวน บ้านดอนสวน ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ตั้งองค์กฐินสามัคคี ณ ตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันนี้ (9 ตุลาคม 2563) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งองค์กฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ บริเวณตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กิจกรรมภายในงานเริ่มตั้งแต่เวลา 13.30 น. มีขบวนแห่ต้นเงินของบุคลากรจากคณะ/ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ร่วมเดินในขบวนแห่องค์กฐิน ซึ่งในปีนี้ จัดให้มีเเห่รอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เริ่มจากเส้นทางตลาดน้อย เลี้ยวขวาข้ามสะพาน ผ่านคณะเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ เลี้ยวขวาผ่านคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ คณะการบัญชีและการจัดการ เลี้ยวขวาผ่านหอพักนิสิต เเล้วเข้าสู่ที่ตั้งองค์กฐินสามัคคี บริเวณตลาดน้อย

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบต้นเงิน เพื่อรวมปัจจัยทอดถวายวัดดอนสวน บ้านดอนสวน ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 นอกจากนี้ยังมีการตั้งโรงทานจากคณะหน่วยงานต่างๆ นำอาหาร เครื่องดื่มบริการผู้มาร่วมทำบุญกฐินสามัคคีในครั้งนี้

 

ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง

 

« ของ 2 »
Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม