ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. จัดทำค่ายธรณีวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการศึกษาเหมืองแร่ จังหวัดเลย

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. จัดทำค่ายธรณีวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการศึกษาเหมืองแร่ จังหวัดเลย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จังหวัดมหาสารคาม

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. ได้จัดค่ายธรณีวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการศึกษาเหมืองแร่ จังหวัดเลย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จังหวัดมหาสารคาม โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์ จำนวน 5 ท่าน คือ ผศ.ดร.หทัยทิพย์ อุดชาชน บรรยายตำนานทางธรณีวิทยาแผ่นดินอีสาน ต่อมาเข้าเยี่ยมชม/ศึกษาเหมืองแร่เหล็กธรณีวิทยา การเกิดแร่ และกระบวนการทำเหมืองแร่ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย วิทยากรนำชมโดยผู้จัดการบริษัท พี.ที.เค ไมน์นิ่ง จำกัด

ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 วันที่สองของการจัดกิจกรรมค่ายธรณีวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการศึกษาเหมืองแร่ฯ ซึ่งมี รศ.ดร.มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา บรรยายธรณีและซากดึกดำบรรพ์ จังหวัดเลย โดยอาศัยข้อมูลโครงการวิจัย เรื่อง วิวัฒนาการแอ่งสะสมตะกอนและการวิเคราะห์รูปลักษณ์ กลุ่มชีวินดึกดำบรรพ์ ยุคดีโวเนียนตอนกลางถึงยุคคาร์บอนิเฟอรัสตอนต้นตามแนวคดโค้งเลยฯ ต่อมาเข้าเยี่ยมชม/ศึกษาธรณีวิทยา การเกิดแร่แบไรต์ เหมืองแร่แบไรต์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย วิทยากรนำชมโดยเจ้าหน้าที่เหมืองแร่แบไรต์ และ ดร.ประดิษฐ์ นูเล นักธรณีชำนาญการ และเข้าเยี่ยมชม/ศึกษาภูมิศาสตร์พื้นที่สูงและเขตรอยต่อมหายุคพาลีโออิกและมีโซโซอิก ณ ผาตากเสื้อ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย บรรยายโดย รศ.ดร.มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ/ดร.ประดิษฐ์ นูเล นักธรณีชำนาญการ

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 วันที่สามของการจัดกิจกรรมค่ายธรณีวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการศึกษาเหมืองแร่ฯ เข้าศึกษากระบวนการแต่งแร่แบไรต์ ณ โรงแต่งแร่แบไรต์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย วิทยากรนำชมโดยเจ้าหน้าที่โรงแต่งแร่แบไรต์ และศึกษาถ้ำเอราวัณ ตำบลวังทอง จังหวัดหนองบัวลำภู บรรยายโดยนายศิตะ มานิตกุล นักวิจัย/นางสาวประภาสิริ วาระเพียง เจ้าหน้าที่วิจัย

[/box]

« ของ 2 »
Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม