admin

มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 6

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 …

Read More »

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมรณรงค์BigCleaningDayร่วมใจต้านภัยโควิด-19 ให้บุคลากรในสังกัดร่วมกันทำความสะอาดเน้นการเช็ดล้างทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วม

Read More »

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1 อัตรา

Read More »

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และคณะการบัญชีฯ มมส. เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

Read More »

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติและจรรยาบรรณของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Read More »

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ม.ราชภัฏนครราช ศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

Read More »

เข้าร่วมงาน 14 กุมภาแต่งงานบนหลังไดโนเสาร์

Read More »

พิธีลงนามการทำบันทึกความตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

Read More »

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.นม. เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส.

Read More »