2020_07_03_ประชุมแม่บทปลาโบราณภูน้ำจั้น จ.กาฬสินธุ์