2020_07_14_ร่วมถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดพุทธไชยาราม