2021-04-02_การสำรวจซากพืชและปลาโบราณ ณ ต.ท่าพล จ.เพชรบูรณ์