ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมรณรงค์BigCleaningDayร่วมใจต้านภัยโควิด-19 ให้บุคลากรในสังกัดร่วมกันทำความสะอาดเน้นการเช็ดล้างทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วม

Read More »

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา และบุคลากร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่ อธิการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา รองอธิการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 6 มกราคม 2563 และวันที่ 7 มกราคม 2563 รองศา …

Read More »