Home / กิจกรรม

กิจกรรม

อาจารย์นักเรียนฯ โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม เข้าชมนิทรรศการด้านบรรพชีวินวิทยา

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาต้อนรับ อาจารย์นักเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 70 คน ในการเข้าชมนิทรรศการด้านบรรพชีวินวิทยา ห้องปฏิบัติการ ห้องตัดหิน

Read More »

เข้าร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

มมส เข้าร่วมวันพระบิดาแห่งฝนหลวง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สายกระสุน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและการสร้างรายได้จากเทคโนโลยี นำข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก วันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริที่จะคิดค้น วิจัย หาวิธีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และกำหนดให้วันที่ …

Read More »

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา โดยมี ดร.วราวุธ สุธีธร ตำแหน่งนักวิจัย และบุคลากร ร่วมต้อนรับและนำชมนิทรรศการ

Read More »

บุคลากรศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาร่วมในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

บุคลากรศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาร่วมในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ โดยผุ้ว่าราชการจังหวัมหาสารคาม​ นพถวายความเคาระ พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ​

Read More »

คณะเยี่ยมชมจาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม สาขา Advanced Biotechnology, Biotechnology Research & Development Instituteเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 11.30 น. ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ได้ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม สาขา Advanced Biotechnology, Biotechnology Research & Development Institute ประกอบด้วย อาจารย์จำนวน 2 ท่าน และนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 4 จำนวน 31 คน ซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 15-21 ตุลาคม 2562 ในโอกาสนี้คณะได้เยี่ยมชมห้องนิทรรศการ และห้องปฏิบัติการ รวมถึงทดลองการอนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์ ซึ่งได้รับความสนใจและแลกเปลี่ยนความรู้เป็นอย่างดี

Read More »

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 11.30 น. ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ได้ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 7 คน โดยได้เยี่ยมชมห้องนิทรรศการ และห้องปฏิบัติการ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เยี่ยมชมเป็นอย่างดี ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการของศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ได้ในเวลาราชการ ทุกวันจันทร์-ศุกร์

Read More »

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาร่วมทำบุญตักบาตร หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม และคณะสงฆ์จากวัดป่าห้วยกุ่ม

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร. ภาสกร บุญชาลี รองผู้อำนวยการ และบุคลากรศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา  ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร และร่วมถวายผ้าป่าสามัคคีแด่ หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม และคณะสงฆ์จากวัดป่าห้วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ณ อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ (SC3)

Read More »

รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงาน ด้านธรณีวิทยา ธรณีวิทยาแปรสัณฐาน และซากดึกดำบรรพ์ (GEOTHAI)

รองศาสตราจารย์มงคล​ อุดชาชน​ ผุ้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงาน ด้านธรณีวิทยา ธรณีวิทยาแปรสัณฐาน และซากดึกดำบรรพ์ เรื่อง “The Boundary between Palaeotethy (Inthanon Zone) and Gondwana (Sibumasu/Shan-thai Terrane) Northwest Thailand” ในงานประชุมวิชาการธรณีไทย 2562 “ธรณีวิทยาก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า” (GEOTHAI) เมื่อวันที่ 16 – 17 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพมหานคร

Read More »

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา​ รับการตรวจเยี่ยมหน่วยงานย่อย​

เมื่อวันที่​ 20​ กันยายน​ 2562​ รศ. ดร.มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากสำนักตรวจสอบภายใน มมส ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงานย่อย​ ณ​ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

Read More »