ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา เข้าร่วมประชุมร่วมหารือการผลักดันจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทางวิชาการแหล่งซากดึกดำบรรพ์โพธิ์ชัย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

Read More »

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”

Read More »

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ร่วมถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดพุทธไชยาราม

 

Read More »

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมบูรณาการแผนแม่บทพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ “แหล่งปลาโบราณภูน้ำจั้น” จ. กาฬสินธุ์

  กรมทรัพยากรธรณี ร่วมบูรณาการแผนแม่บทพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ “แหล่งปลาโบราณภูน้ำจั้น” จ. กาฬสินธุ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่า …

Read More »

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2563

Read More »

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งค้นฟอสซิสหอยอายุ 130 ล้านปี

Read More »

เข้าร่วมประชุมปรึกษาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ก่อนประวัติศาสตร์ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

Read More »

พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันนี้ (9 มิถุนายน 2563) เวลา 11.00 น. ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาร่วมแสดงความยินดี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศ …

Read More »

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมรณรงค์BigCleaningDayร่วมใจต้านภัยโควิด-19 ให้บุคลากรในสังกัดร่วมกันทำความสะอาดเน้นการเช็ดล้างทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วม

Read More »

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »