ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติและจรรยาบรรณของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Read More »

เข้าร่วมงาน 14 กุมภาแต่งงานบนหลังไดโนเสาร์

Read More »

พิธีลงนามการทำบันทึกความตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

Read More »

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.นม. เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส.

Read More »

ศูนย์​วิจัย​และ​การ​ศึกษา​บรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2563 ณ สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง

Read More »

บุคลากรศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ร่วมถวายราชสักการะเนือ่งใน รัฐพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563

วันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม บุคลากรศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ร่วมถวายราชสักการะเนือ่งใน รัฐพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพร …

Read More »

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร ทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

วันที่ 8 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร ทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นป …

Read More »

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา และบุคลากร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่ อธิการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา รองอธิการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 6 มกราคม 2563 และวันที่ 7 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสกร บุญชาลี รองผู้อำน …

Read More »

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ร่วมพิธีส่งมอบงาน รับมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ร่วมพิธีส่งมอบงาน รับมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาส …

Read More »

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา และบุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

   วันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 07.30 น. ณ อาคารบรมราขกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสาคาม รองศาสตราจารย์มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา และบุคลา …

Read More »