ข่าวกิจกรรม

พิธีลงนามการทำบันทึกความตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่างศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส MOU กับ Institute of Technology Petronas Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส MOU กับ Institute of Technology Petronas Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปิโต …

Read More »

พิธีลงนามการทำบันทึกความตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ สถาบันธรณีวิทยาและบรรพชีวินวิทยาหนานจิง สำนักงานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน

    วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ได้มีการจัดพิธีลงนามการทำบันทึกความตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MoU) โดย รศ.มงคล อุดชาชน เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Read More »

ไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ ตัวที่ 11 ของไทย “วายุแรปเตอร์ หนองบัวลำภูเอ็นซิส”

Read More »

เข้าร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

มมส เข้าร่วมวันพระบิดาแห่งฝนหลวง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สายกระสุน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนา …

Read More »

บุคลากรศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาร่วมในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

บุคลากรศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาร่วมในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ โดยผุ้ว่าราชการจังหวัมหาสารคา …

Read More »

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 11.30 น. ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ได้ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชา …

Read More »

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาร่วมทำบุญตักบาตร หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม และคณะสงฆ์จากวัดป่าห้วยกุ่ม

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร. ภาสกร บุญชาลี รองผู้อำนวยการ และบุคลากรศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา  ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร และร่วมถวายผ้าป่าสามัคคีแด่ …

Read More »

รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงาน ด้านธรณีวิทยา ธรณีวิทยาแปรสัณฐาน และซากดึกดำบรรพ์ (GEOTHAI)

รองศาสตราจารย์มงคล​ อุดชาชน​ ผุ้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงาน ด้านธรณีวิทยา ธรณีวิทยาแปรสัณฐาน และซากดึกดำบรรพ์ …

Read More »

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา​ รับการตรวจเยี่ยมหน่วยงานย่อย​

เมื่อวันที่​ 20​ กันยายน​ 2562​ รศ. ดร.มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากสำนักตรวจสอบภายใน มมส ในโอกาสเข้ …

Read More »

ร่วมงานกีฬาสานสัมพันธ์​ สถาบัน​ สำนัก​ ศูนย์​ ครั้งที่​ 9

กีฬาสานสัมพันธ์​ สถาบัน​ สำนัก​ ศูนย์​ ครั้งที่​ 9​ วันที่​ 21​ สิงหาคม​ 2662​ ผูุ้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาและบุคลากร​ร่วมงานกีฬาสานสัมพันธ์​ …

Read More »