ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาร่วมจัดนิทรรศการ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 35

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาร่วมจัดนิทรรศการ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามภายใต้หัวข้อ “จุ …

Read More »

พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล อุดชาชนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แ …

Read More »

ยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) (คนใหม่)

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวลำใย พูลเพียร เป็นตัวแทนผู้อำนวยการ ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย …

Read More »

โครงการทบทวนแผนการดำเนินงาน​ ประจำปี​ 2562​

โครงการทบทวนแผนการดำเนินงาน​ ประจำปี​ 2562​ และจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน​ ประจำปี​ 2563​ กับ​ บุคลากร​ PRC และรับฟังนโยบายจากผู้อำนวยการศูนย์​ฯ ระหว่างวันที่​ 9​ …

Read More »

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรบรรพชีวิน (นานาชาติ) ภาควิชาชีววิทยา ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย ระดับชมเชย อันดับ 1

นายศิตะ มานิตกุล นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรบรรพชีวิน (นานาชาติ) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย ระดับชมเชย อันดับ 1 ใน …

Read More »

คณะวิทยาศาสตร์แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาคนใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินด …

Read More »