งานประชุมวิชาการ

ICPSD2020 INTERNATIONAL CONFERENCE ON PALEONTOLOGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

INTERNATIONAL CONFERENCE ON PALEONTOLOGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 24 – 26 April 2020 in Satun, southern Thailand Organised byNakhon Ratchasima Rajabhat Unive …

Read More »

งานประชุมวิชาการบรรพชีวินวิทยาเอเชีย ครั้งที่ 1 (The 1st Asian Palaeontological Congress: APC 2019) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

     ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน ถึงวันวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 คณะจากศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ประกอบด้วย รศ.มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการ ผศ.ภาสกร บุญชาลี …

Read More »